Nieuwe normen voor rookgasafvoer cv

Door het toenemend gebruik van hoog rendement ketels en condensatieketels zijn er ook andere normen voor de rookgasafvoer cv van de verwarmingsketels. De huidige rookgasafvoer cv kanalen moeten voldoen aan Europese normen om te voldoen aan de nieuwe voorschriften voor bouwmaterialen. Voor rookgasafvoer cv zijn er zowel normen voor temperatuurweerstand, voor de condens en de druk. Naast deze normen is er ook het streven naar energie-efficiënte oplossingen waardoor steeds meer moderne HR-ketetels en condensatieketels geïnstalleerd worden. Bij het plaatsen van deze ketels moet ook het schoorsteensysteem vervangen worden. Het is een absolute must dat de schoorsteenkanalen lekvrij zijn en bestand tegen de hoge condensatie. Daardoor verschilt de rookgasafvoer cv voor deze ketels grondig van die voor traditionele gas- of stookolieketels.


Moet het rookkanaal enkel- of dubbelwandig zijn in metaal of plastiek

Er zijn nog heel wat fabrikanten die een enkelwandig rookkanaal voorstellen bij het plaatsen van een nieuwe condensatieketel. Ervaring heeft ons geleerd dat er toch rekening moet gehouden worden met een aantal extreme weersomstandigheden. Bij extreme koude zou de afkoeling van de condens zo groot kunnen zijn dat de gevormde druppels bevriezen en uiteindelijk het rookgaskanaal verstoppen, zodanig dat giftige gassen niet meer worden afgevoerd naar buiten en gevaar opleveren voor de bewoners. Bij condensatieketels en Hr-ketels is de temperatuur van de rookgassen veel lager dan bij de traditionele kanalen zodat u eventueel zou kunnen overwegen om plastiekbuizen te gebruiken. U moet er wel zeker van zijn dat de temperatuur niet hoger is dat 55 °C en dat de buizen naadloos aansluiten om lekken te vermijden. Hier moet u het gezond verstand laten zegevieren en heel goed afwegen of u zult kiezen voor een kunststof- of een metalen constructie.


Tegenwoordig meer witte rook dan zwarte rook

Bij traditionele ketels komt er tijdens de verbranding zwarte of grijze rook vrij. Door het toenemende aantal moderne, energiezuinige ketels zien we meer en meer witte rook uit de schoorstenen komen. Dit is omdat het hier in feite om damp gaat in plaats van rook. De damp verlaat de schouw in de vorm van een witte pluim. Een echt Nederlands woord is daar nog niet voor maar men duidt het vaak aan met de Engelse term "pluming". Hoewel de damp onschadelijk is moeten we er toch voor zorgen dat het geen hinder veroorzaakt voor buren of voorbijgangers. De beste oplossing is het rookgaskanaal hoog te laten eindigen. Op die manier is het niet zo zichtbaar en zal het geen hinder veroorzaken voor buren of toevallige voorbijgangers.

Benieuwd naar een speciaalzaak dat rookgasafvoer systemen produceert en aanbiedt? Kijk dan eens op de site van Cox Geelen


Delen