Oogdouches

Het kan voorkomen dat een bedrijf tijdelijk met chemicaliën werkt. Het is mogelijk dat u door de aanraking van chemicaliën een verbranding van de huid oploopt. Ook kan het in uw ogen terechtkomen. Ter voorkoming van zwaar lichamelijk letsel is men hierbij verplicht dat er nood- en oogdouches aanwezig zijn. De nood- een oogdouches moeten aan bepaalde eisen voldoen. Er zijn meerdere soorten die gebruikt kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. 

Er zijn Nood- en oogdouches die op het waterleidingnet kunnen worden aangesloten. Er kunnen ook mobiele oog- en nooddouches worden aangeschaft. Er kan een combinatiedouche worden gebruikt als nood- en oogdouche. Met een slangendouche kunnen ook de andere delen van het lichaam afgespoeld worden. Dit wanneer men in aanraking is geweest met de chemicaliën. Een plensdouche doet dat wat het woord al aangeeft. Door het openen van de afsluiten zal er een grote hoeveel water worden afgegeven. Dat kan wel tot 180 liter per minuut zijn. Spoelstations zijn verplaatsbare spoelstations met een hoeveelheid water van 25 liter. U zal daarmee een spoeltijd hebben van ongeveer 6 minuten. Spoelflessen worden gebruik voor de ogen wanneer er ter plaatse geen oogdouche aanwezig is. Er zijn spoelflessen met een neutrale vloeistof.

Veiligheid

In het Arbobesluit staat vast dat de schadelijke gevolgen voor de werknemers ten gevolge van brand, aanraking met chemicaliën moeten worden voorkomen of verminderd. Wanneer er gewerkt wordt met chemicaliën is er altijd het gevaar aanwezig dat je dat op je huid of in je ogen krijgt. Dan moet er zo snel mogelijk gespoeld worden om ernstige klachten achteraf te voorkomen. Omdat het snel moet kunnen gebeuren moeten de nood- en oogdouches binnen een minuut bereikbaar zijn. Bij sterk bijtende chemicaliën zal men langdurig met een grote hoeveelheid water moeten spoelen. Wanneer het in de ogen komt, moeten men om zo min mogelijk schade op te lopen direct nadat het ongeval gebeurd is spoelen met eventueel waterflessen die men nabij heeft. In tussentijd moeten er zo snel mogelijk naar de plaats gaan waar de oogdouche is aangebracht. Indien een bedrijf bij uitzondering met chemicaliën werkt, is het plaatsen van nood-oogdouches eveneens noodzakelijk. Een bedrijf die altijd met chemicaliën werkt, heeft  één of meerdere plaatsen in het bedrijf waar deze douches aanwezig zijn. Een nooddouche moet een hoeveelheid water afgeven van ongeveer 75 liter water per minuut. De waterstraal moet zodanig zijn dat hij een gelijkmatig besproeiing geeft. Oogdouches moeten een hoeveelheid water geven van minimaal 11,4 liter per minuut. De douchekop moet zodanig zijn dat beide ogen gelijktijdig besproeid kunnen worden. Hij mag geen harde straal water geven. Dat zou het oog anders kunnen beschadigen. Voor de watertemperatuur wordt tussen de 15 en 37 graden Celsius geadviseerd. Wanneer het te koud is, is dat te pijnlijk voor de ogen.

Voorlichting

Wanneer er tijdelijk met chemicaliën moet worden gewerkt, moet het personeel worden voorgelicht. Ze moeten weten wat er gedaan moet worden als ze door een of andere oorzaak in aanraking komen met de chemische stof. Ze moeten weten waar de nood- en oogdouches staan en hoe ze er mee moeten werken. Ze moeten binnen 10 seconden op de plaats kunnen zijn waar de douches opgesteld staan.


Delen